Zmiany w przekazywaniu 1% podatku dla OPP w 2023 roku - Fundacja Dzieciom  "Zdążyć z Pomocą" - OPPFundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" - OPP

Szanowni Państwo

Nasza organizacja obrała sobie za cel podejmowanie wszelkiego rodzaju działań profilaktycznych, edukacyjnych, wychowawczych i terapeutycznych wspierających osoby przygotowujące się do życia w rodzinie i żyjące w rodzinie, a przez to przyczyniających się do lepszego funkcjonowania społeczeństwa. Działania swoje Fundacja koncentruje na rodzinie jako podstawowej komórce społecznej, będącej środowiskiem najlepiej kształtującym i tworzącym najwyższe wartości w życiu człowieka. Prawidłowe funkcjonowanie rodziny zależy w znacznym stopniu od szeroko rozumianej profilaktyki, profesjonalnej terapii i działań pro rodzinnych i pro zdrowotnych.

1,5% dla OPP stało się faktem. Sejm uwzględnił poprawki Senatu. Czekamy na  podpis Prezydenta - Artykuł - ngo.plNasze działania są odpowiedzią na wezwanie Jana Pawła II, który tak mówił o zagrożeniach i potrzebie wsparcia dla rodziny:

"W społeczeństwach europejskich pojawiają się dziś poglądy, które nie tylko nie służą obronie tej fundamentalnej instytucji ludzkiej, jaką jest rodzina, lecz ją utrudniają, osłabiając jeszcze bardziej jej wewnętrzną spójność. Szerzy się mentalność sprzyjająca rozwodom, antykoncepcji i aborcji; w rezultacie neguje się autentyczne uczucie miłości, dokonuje zamachu na życie ludzkie i nie uznaje pełnego prawa istoty ludzkiej do życia. Choć liczne są ataki na rodzinę i życie ludzkie, istnieje — dzięki Bogu — wiele rodzin, które mimo trudności pozostają wierne swemu powołaniu ludzkiemu i chrześcijańskiemu. Odpierają one ataki współczesnej kultury hedonistycznej i materialistycznej, organizując się, aby razem dać odpowiedź niosącą nadzieję. Duszpasterstwo rodzin jest dziś zadaniem priorytetowym; pojawiają się znaki odnowy i pobudzenia działań na rzecz ochrony rodziny. Mam na myśli konkretne akty legislacyjne, jak również stosowne udogodnienia mające na celu zahamowanie postępującego niżu demograficznego, zauważalnego przede wszystkim w Europie. Powstają coraz mocniejsze ruchy służące rodzinie i życiu, kształtujące nową świadomość społeczną. Istnieje zatem wiele źródeł, z których rodzina może czerpać moc!"

Jak przekazać 1,5% podatku?

Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT (28, 36, 36L, 37, 38), należy wpisać KRS: 0000500337 W pozycji INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE można uszczegółowić cel, na jaki chcemy przekazać swój 1,5%. Tu należy wpisać:  "na cele statutowe". Aby przekazać 1,5 % podatku, wystarczy wpisać w zeznaniu rocznym jego kwotę i numer KRS organizacji pożytku publicznego. Samym przelewem zajmie się urząd skarbowy.

 

 

Możesz wypełnić PIT końcowy za dany rok za pomocą Programu PITax.pl i jednocześnie wesprzeć naszą Fundację 1,5% podatku.

PITax.pl Online:

https://www.pitax.pl/rozlicz/0000500337

PITax.pl dla Windows:

https://www.pitax.pl/pobierz/0000500337

Darmowy Program PIT dostarcza Instytut Wsparcia Organizacji Pozarządowych w ramach projektu PITax.pl dla OPP.

Przekaż 1,5% podatku - Fundacja Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" - OPPFundacja  Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" - OPP

 

Darowizna

Możesz także wesprzeć naszą Fundację wpłacając dowolną kwotę na konto: AliorBank S.A. nr 29 2490 0005 0000 4500 8918 9707, tytułem „darowizna na cele statutowe”.

Fundacja działa w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kwotę wpłaconej darowizny Fundacja przeznaczy na podstawową działalność statutową tj. działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka. Kwota darowizny (dokonanej przelewem) może być odliczona od podstawy opodatkowania (nie może być to więcej niż 6% uzyskanego dochodu)”.

 

 

 Za okazane wsparcie dziękujemy z całego serca!

Codziennie modlimy się za ofiarodawców i dobrodziejów Fundacji oraz osoby, korzystające z pomocy Fundacji.

Template by JoomlaShine