Image

Przez ostatnie 40 lat, które upłynęły od ukazania się encykliki Pawła VI Humanae Vitae, postęp medycyny umożliwił udoskonalenie metod rozpoznawania płodności. Mimo to wiedza ta nie jest powszechnie dostępna, a nawet bywa marginalizowana na korzyść środków antykoncepcyjnych. Stąd rodzi się potrzeba promowania nauki Kościoła oraz efektów badań naukowych w dziedzinie naturalnego planowania rodziny. Prezentowana publikacja jest interesującą poznawczo odpowiedzią ekspertów wybranych dyscyplin naukowych na takie zapotrzebowanie. Zebrane w książce artykuły zostały uporządkowane w moduły: naturalne planowanie rodziny w perspektywie teologicznej i nauk normatywnych, naturalne planowanie rodziny w perspektywie nauk biomedycznych, naturalne planowanie rodziny w perspektywie nauk społecznych oraz naturalne planowanie rodziny – poradnictwo i technologie wspomagające. Dzięki temu przedstawione studium uzyskało czytelną, logiczną i wyczerpującą strukturę. Interdyscyplinarne napięcie istniejące między opracowaniami na tyle skutecznie zastało związane jednym przedmiotem badawczym, że dyscypliny te wchodzą ze sobą w  dialog, wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Lektura książki przyniesie niewątpliwą korzyść pedagogiczną i poznawczą Czytelnikom zainteresowanym omawianą problematyką zarówno ze względów zawodowych, jak i osobistych.

Red. Ks. Włodzimierz Wieczorek, Ewelina Flader, Renata Krupa, Joanna Płońska, Agnieszka Zaremba

Instytut Nauk o Rodzinie KUL

Rok wydania: 2008

Format: 180 x 240

Ilość stron: 493

Oprawa: miękka

Cena: 35 zł

Template by JoomlaShine