Niepubliczne Przedszkole Prorodzinne SŁONECZNA CHATKA rozpoczyna swoją działalność 01.09.2022 roku i jest niepublicznym punktem opieki i edukacji dla dzieci w wieku przedszkolnym.

Siedziba Przedszkola znajduje się w Świdniku przy ul. Żwirki i Wigury 15.

Organem prowadzącym Przedszkole jest Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny, z siedzibą w Świdniku przy ul. Żwirki i Wigury 15.

 

Obecnie trwają ZAPISY dzieci.

Przedszkole będzie posiadało tylko dwie niewielkie grupy. W pierwszej kolejności będą przyjmowane dzieci z pełnych rodzin. Dzięki temu spodziewamy się mniejszej ilości problemów wychowawczych, a to z kolei daje nadzieję, że dzieci prawidłowo rozwijające się nie będą przeżywały przykrości ze strony dzieci dysfunkcyjnych. Dzięki technikom wychowawczym zamierzamy zwiększać u dzieci ilość zachowań prawidłowych i dobrych, a zmniejszać i eliminować zachowania złe.

Tel. kontaktowy do uzyskania szczegółowych informacji i zapisu dziecka:  699 933 602

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

konto na Facebooku: Niepubliczne Przedszkole Słoneczna Chatka

 

Głównym celem pracy Przedszkola jest: wsparcie całościowego rozwoju dziecka w:

- dążeniu do akceptacji siebie samego,

- zdobywaniu własnej autonomi, (dzięki czemu dziecko będzie bardziej kreatywne, twórcze i nie będzie poszukiwało aprobaty społecznej),

- stawaniu się dzieckiem o dojrzałej osobowości

- zdobywaniu własnej wolności i zdolności do wybierania tego, co jest dla niego i jego rozwoju dobre

. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania, zdrowego żywienia i nauczania – uczenia się prawdy o samym sobie, otaczającym go świecie i jego Stwórcy, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, budowanie poczucia własnej wartości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do: dobra, piękna, ekologii, miłości bliźniego i świętości. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość do dalszego rozwoju i podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji.

Cele szczegółowe:

  1. Opieka nad Dzieckiem i wspieranie jego prawidłowego rozwoju.
  2. Stymulowanie rozwoju Dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi.
  3. Budowanie właściwej hierarchi wartości i pokazywanie dziecku pozytywnych wartości takich jak: Bóg, miłość, rodzina, zdrowie, dobro, pokój, piękno itp.
  4. Ukierunkowanie Dziecka i nauka budowania prawidłowych relacji ze środowiskiem rówieśniczym, rodziną i przyrodą.
  5. Kształcenie prawidłowych nawyków i zachowań u Dziecka, nauka i utrwalanie zwrotów grzecznościowych, nauka i kształtowanie właściwych postaw współżycia w grupie rówieśników i wobec osób dorosłych.
  6. Zapewnienie Dziecku bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, zaspokojenie potrzeby miłości, ciepła, akceptacji i zrozumienia.
  7. Realizacja celów i zadań dydaktyczno-wychowawczych i opiekuńczych opartych na programie nauczania przedszkolnego zatwierdzonych przez MEN.

 

Zajęcia dodatkowe bezpłatne:

- katecheza

- rytmika

- gimnastyka

- gry rozwijające zdolnosci intelektualne i matematyczne np. szachy

- nauka czynności codziennego życia w domu i ogrodzie,

- wychowanie do dobrego życia w rodzinie,

- zajęcia korekcyjno-terapeutyczne z zakresu odczuwania i wyrażania uczuć, rozwoju empatii, prawidłowej komunikacji

 

Zajęcia dodatkowe płatne:

- angielski,

- inne zgodne z życzeniem rodziców i dzieci.

 

ZAPRASZAMY RODZICÓW DO KONTAKTU !!!

 

Template by JoomlaShine