Tematy zjazdów:

 • Postawy,  zachowania i wybory sprzyjające rozwojowi miłości małżeńskiej i najczęstsze przyczyny jej dezintegracji. Diagnozowanie przyczyn osłabiania się wzajemnej miłości małżonków.
 • Prawidłowy dialog w małżeństwie i rodzinie. Ćwiczenie komunikacji interpersonalnej. Udrażnianie kanałów porozumienia. Sposoby unikania i rozwiązywania konfliktów małżeńskich i rodzinnych.
 • Szkoła dla rodziców – rozwiązywanie i unikanie problemów wychowawczych.
 • Chrześcijańska krystalizacja wartości w rodzinie. Priorytety, dążenia, spełnienia. Ewaluacja potrzeb członków rodziny. Podział obowiązków i zadań w rodzinie. Dążenie do dojrzałości, sposoby wzbogacania osobowości. Budzenie wzajemnej akceptacji.
 • Problematyka seksualna w małżeństwie – jak zachować atrakcyjność sfery seksualnej w służbie miłości małżeńskiej. Katolicka etyka seksualna. Akt małżeński sposobem okazywania i umacniania miłości małżeńskiej. Najczęściej popełniane błędy przyczyną antypatii do współmałżonka lub sfery seksualnej.
 • Ekologiczne metody rozpoznawania płodności; Podstawy biologiczne, interpretacja kart ćwiczeniowych typowych, nietypowych i w sytuacjach szczególnych oraz pomoc w interpretacji własnych obserwacji (warto mieć ze sobą chociaż dwa własne wykresy cykli). Wpływ żywienia, leków, używek, telefonów komórkowych, komputera itp. na płodność i planowanie rodziny. Diagnozowanie niektórych przyczyn niepłodności. Jak zwiększyć szanse na osiągnięcie poczęcia dziecka. Planowanie płci dziecka. NPR w różnych okresach wiekowych, aż do premenopauzy.
 • Najczęstsze trudności w osiągnięciu poczęcia dziecka. Diagnozowanie niektórych przyczyn niepłodności. Jak zwiększyć szanse na osiągnięcie poczęcia dziecka. Problemy: psychiki, żywieniowe, pourazowe, pohormonalne, będące wynikiem nie zachowywania czystości immunologicznej przez dziewczynę w wieku nastoletnim itp.  Jak rozpoznać i wybrać najkorzystniejszy czas na poczęcie dziecka. Jak zaplanować płeć dziecka. Zasady zdrowego żywienia i stylu życia w służbie płodności i urodzeniu zdrowego dziecka. 
 • Migracja rodziny lub pojedynczych członków rodziny. Rozstania i ich wpływ na życie małżeńskie i rodzinne.
 • Trudności rodziny niepełnej spowodowane separacją, rozwodem lub śmiercią rodzica.
 • Seminaria wzbogacające osobowość; treningi umiejętności interpersonalnych.
 • Terapia osobowości.
 • I in.
 • Przewidziane są również konsultacje indywidualne.
Zajęcia prowadzone w naszym Ośrodku w Świdniku odbywają się w soboty w godzinach 9.00 – 19.00 (z przerwą na ognisko i kiełbaski).
Grupy liczą od 12 do 24 osób.


Zapisy pod tel.  699 933 602

Template by JoomlaShine