Katolickie weekendowe nauki przedmałżeńskie i przedślubne przygotowujące do zawarcia i życia w sakramencie małżeństwa obejmujące katechezy i poradnię - Świdnik k/Lublina.
 

Rewelacyjne nauki przedmałżeńskie prowadzone przez Fundację Profilaktyki i Odnowy Rodziny. Treści kursu są dobrane w oparciu o 27-letnie doświadczenie terapeutyczne z małżeństwami i rodzinami. O wartości zajęć świadczy fakt, że archidiecezja przemyska już od 9 lat zaprosza Fundację Profilaktyki i Odnowy Rodziny do prowadzenia tych zajęć na terenie swojej archidiecezji. 85% zajęć warsztatowych prowadzi małżeństwo z ponad 27-letnim stażem, posiadające misję kanoniczną do prowadzenia nauk przedmałżeńskich i poradni, 15% zajęć prowadzi ksiądz. Nauki odbywają się za zgodą Ks. Abp. Stanisława Budzika w Fundacji Profilaktyki i Odnowy Rodziny, w Świdniku, ul. Żwirki i Wigury 15.

Na kursie nauczycie się m.in.:

-  jak zachować świeżość miłości oblubieńczej na całe wspólne życie, co służy  miłości, a co ją rujnuje,

-  jak rozwiązywać konflikty małżeńskie i rodzinne,

-  jak wzrastać do dojrzałej osobowości i miłości,

- jak problemy wyniesione z rodziny pochodzenia i konflikt pokoleń mogą utrudniać dobre funkcjonowanie w małżeństwie i rodzinie, 

-  jak wychowywać dzieci by były pociechą, a nie utrapieniem,

-  kiedy erotyka i seks cieszy i umacnia miłość oblubieńczą.

  Nad realizacją kursów w Fundacji opiekę sprawuje ks. Łukasz Pyda wicediecezjalny Duszpasterz Rodzin.

        Zajęcia prowadzimy według autorskiego programu doskonalonego przez ok. 27 lat, który jest tak pozytywnie odbierany przez narzeczonych, że ksiądz dyrektor Wydawnictwa Archidiecezji Lubelskiej GAUDIUM (wcześniej współpracujący z nami duszpasterz akademicki UMCS),  poprosił nas o spisanie i wydał go pt. "Szkoła miłości – Czyli jak po ślubie nie być samotnym?". Program uzyskał imprimatur Kurii Metropolitalnej w Lublinie dnia 9 lutego 2007r. Program oparty jest o doświadczenie wielu tysięcy rozmów przeprowadzonych w poradni oraz wiedzę z dziedzin: teologii, pedagogiki rodziny, psychologii rodziny, systemowej terapii rodzin, socjologii, medycyny, rozpoznawania płodności, seksuologii. Kurs jest prowadzony w formie warsztatów z wykorzystaniem metod aktywizujących i obejmuje 10 tematów oraz 3 spotkania dotyczące Naturalnego Rozpoznawania Płodności (NRP) - tzw. spotkania w poradni.

      Uczestnictwo w formie weekendowej kursu jest możliwe po zapisaniu się. Od par spoza archidiecezji lubelskiej Fundacja nie wymaga skierowania od księdza, natomiast pary planujące zawarcie sakramentu małżeństwa w archidiecezji lubelskiej, dostarczają pisemne skierowanie potwierdzające, że udział w skróconej formie nauk został uzgodniony z  ks. proboszczem, najlepiej z parafii, gdzie będzie ślub. (Każde skierowanie od proboszcza niezależnie od treści i podanego adresu umożliwia Państwu dokonanie wyboru miejsca i wzięcia udziału w naukach weekendowych prowadzonych w ośrodkach, posiadających zgodę Ordynariusza Ks. Abp. Stanisława Budzika.  Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny taką zgodę posiada).

Zapisu dokonać można wysyłając sms lub e-maila, w którym należy podać:

1. Imię i nazwisko narzeczonej i narzeczonego (jeśli jesteście po ślubie cywilnym prosimy o podanie nazwiska panieńskiego)

2. Termin kursu, w którym chcielibyście uczestniczyć.

3. Kontakt telefoniczny i e-mailowy

 
I. Weekendowe nauki - kursy przedmałżeńskie obejmujące 10 katechez przedmałżeńskich

Od lipca 2018r. kursy są prowadzone, zgodnie z nowymi wymaganiami Konferencji Episkopatu Polski, w formie dwóch weekendów. 

Miejsce zajęć: Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny w Świdniku  k\Lublina
Godziny zajęć w 2020r.: 

I weekend:  sb. 8.30 - 12.30 (konferencje - warsztaty) i nd. 8.30 - 11.30 (konferencje - warsztaty) II weekend: sb. 8.30 - 12.30 (konferencje - warsztaty) i nd. 8.30 - 11.30 (konferencje - warsztaty)

 


Opłata: od pary - 200zł, od osoby pojedynczej - 100zł

Terminy:

-  11-12.01.2020 i 18-19.01.2020 - lista otwarta

-  18-19.01.2020 i 25-26.01.2020 - lista otwarta

-  25-26.01.2020 i 01-02.02.2020 - lista otwarta

-  01-02.02.2020 i 15-16.02.2020 - lista otwarta

-  15-16.02.2020 i 22-23.02.2020 - lista otwarta

-  22-23.02.2020 i 29.02.-01.03.2020 - lista otwarta

-  29.02.-01.03.2020 i 07-08.03.2020 - lista otwarta

-  07-08.03.2020 i 21-22.03.2020 - lista otwarta

-  21-22.03.2020 i 28-29.03.2020 - lista otwarta

-  28-29.03.2020 i 04-05.04.2020 - lista otwarta

-  04-05.04.2020 i 25-26.04.2020 - lista otwarta

- 09-10.04.2020 (sb. godz. 8.30 -16.30, nd. godz. 8.00-14.00): kurs dwudniowy np. dla par, które na Święta Wielkanocne przyjeżdżają z zagranicy, obejmuje warsztaty - konferencje z małżeństwem (8 tematów) i poradnię, a konferencje z księdzem (2-3 tematy teologiczne) para odbywa w innym terminie u nas lub w innym miejscu np.w swojej parafii- lista otwarta, opłata:  200zł (konferencje - warsztaty) i 150zł (poradnia + materiały ćwiczeniowe)

 
-  01-02.05.2020 (sb. godz. 8.30 -16.30, nd. godz. 8.00-14.00): kurs dwudniowy np. dla par, które na Długi Weekend Majowy przyjeżdżają z zagranicy, obejmuje warsztaty - konferencje z małżeństwem (8 tematów) i poradnię, a konferencje z księdzem (2-3 tematy teologiczne) para odbywa w innym terminie u nas lub w innym miejscu np.w swojej parafii- lista otwarta, opłata:  200zł (konferencje - warsztaty) i 150zł (poradnia + materiały ćwiczeniowe).
 

-  25-26.04.2020 i 09-10.05.2020 - lista otwarta

-  09-10.05.2020 i 23-24.05.2020 - lista otwarta

-  23-24.05.2020 i 30-31.05.2020 - lista otwarta

-  30-31.05.2020 i 06-07.06.2020 - lista otwarta

-  06-07.06.2020 i 13-14.06.2020 - lista otwarta

-  13-14.06.2020 i 20-21-06.2020 - lista otwarta

-  20-21.06.2020 i 11-12.07.2020 - lista otwarta

-  11-12.07.2020 i 18-19.07.2020 - lista otwarta

-  18-19.07.2020 i 01-02.08.2020 - lista otwarta

-  01-02.08.2020 i 08-09.08.2020 - litsa otwarta

-  c.d.n.


 II. Trzy spotkania w poradni (nauki przedślubne): zaliczenie trzech spotkań w poradni - nabycie wiedzy i umiejętności w posługiwaniu się Metodami Naturalnego Rozpoznawania Płodności można odbyć w dwóch formach:

1 forma - każda para uczestnicząca u nas w konferencjach umawia się na trzy indywidualne spotkania w terminach dogodnych dla pary. (Prosimy o przeczytanie całej poniższej informacji)

Opłata: od pary (3 spotkania w poradni plus materiały) - 200zł, od osoby pojedynczej - 200zł

Fundacja nie prowadzi indywidualnych spotkań w poradni dla par, które uczestniczą w kursach przedmałżeńskich w innych ośrodkach (patrz: uzasadnienie poniżej).

2 forma - Fundacja prowadzi dla każdej chętnej pary i osoby kursy użytkownika metod naturalnego rozpoznawania płodności (MNRP) w oparciu o materiały Ligi Małżeństwo Małżeństwu. Obejmują one treści 3 spotkań w poradni, a nawet traktują je szerzej. Jeżeli para chce zaliczyć spotkania w poradni uczestnicząc w kursie użytkownika powinna najpierw uzgodnić to ze swoim księdzem, u którego będzie pobierać skierowanie na nauki lub podpisywać protokół przedślubny - czy zaświadczenie wystawione przez Fundację Profilaktyki i Odnowy Rodziny o ukończeniu kursu użytkownika będzie dla niego podstawą zaliczenia spotkań w poradni.

Wzór zaświadczenia:  poniżej

Opłata: od pary (kurs użytkownika plus materiały) - 150zł, od osoby pojedynczej - 150zł

Godziny zajęć na kursie:

II weekend (a gdy para zaczyna kurs od tego weekendu to będzie dla nich I weekend): zajęcia w sobotę: 12.30-14.00 dla par uczestniczących u nas w konferencjach i 10.00 – 14.00 dla par, które odbywają konferencje w innym kościele.

                    zajęcia w niedzielę: 11.30- 13.00

Oprócz zajęć kursowych każda para zgłasza się na jedno spotkanie indywidualne w dogodnym dla siebie terminie

 

Terminy:

- 18-19.01.2020 - lista otwarta

- 01-02.02.2020 - lista otwarta

- 22-23.02.2020 - lista otwarta

- 07-08.03.2020 - lista otwarta

- 28-29.03.2020 - lista otwrata

- 25-26.04.2020 - lista otwarta

- 23-24.05.2020 - lista otwarta

- 06-07.06.2020 - lista otwarta

- 20-21.06.2020 - lista otwarta

- 18-19.07.2020 - lista otwarta

- 08-09.08.2020 - lista otwarta

- c.d.n.


 

Tematy 3 spotkań indywidualnych w poradni i kursu użytkownika MNRP:

1. Znaczenie metod naturalnego rozpoznawania płodności (NRP) w budowaniu miłości i więzi małżeńskiej. Podstawy biomedyczne NRP. Omówienie wskaźników płodności. Prezentacja karty obserwacji. Reguły wyznaczania końca płodności wg metody objawowej, termicznej i objawowo-termicznej.

...................................................................................................

2. Powtórzenie wyznaczania końca płodności. Reguły wyznaczania początku płodności: ostatni suchy dzień, Döringa, kliniczna. Karta dla początkujących Reguła tylko temperatura. Reguła popigułkowa. Wyznaczanie najkorzystniejszego czasu na poczęcie dziecka. Przyczyny obniżonej płodności. Planowanie płci dziecka.

...................................................................................................

3. Powrót płodności po porodzie. Karty w sytuacjach nietypowych i szczególnych. Sprawdzenie zeszytu ćwiczeń (kart rozwiązanych w domu). Interpretacja własnych cykli narzeczonej (jeżeli jest taka możliwość). Rozmowa – pytania i problemy narzeczonych.

...................................................................................................

 

Uzasadnienie:

Dostosowując się do wytycznych Duszpasterstwa Rodzin archidiecezji lubelskiej, wprowadzającego obowiązek indywidualnego nauczania narzeczonych Metod Naturalnego Rozpoznawania Płodności (trzy indywidualne spotkania doradcy z parą narzeczonych) Zarząd i Rada Fundacji Profilaktyki i Odnowy Rodziny podjęła decyzję o nauczaniu w nowej obowiązującej formie tylko te pary, które uczestniczyły w kursie przedmałżeńskim (10 konferencji) w Fundacji Profilaktyki i Odnowy Rodziny.

Zmiana jest podyktowana tym, że obowiązujące indywidualne nauczanie, w którym narzeczeni mogą uczestniczyć zazwyczaj wieczorami dezintegrowałoby życie rodzinne pracowników Fundacji, którzy powinni wieczorami spędzać czas ze swoją rodziną i dziećmi, jeśli mają być autentycznym wzorem tego, czego nauczają. Takie indywidualne nauczanie byłoby zbyt angażujące w nadmiarowej liczbie godzin i trudne organizacyjnie (każde spotkanie musi być wcześniej umówione). Jest też znacznie droższe niż nauczanie na kursie!!!

Fundacja, której celem jest propagowanie sprawiedliwych zasad życia rodzinnego i społecznego nie może zachowywać się niesprawiedliwie i płacić zaniżone wynagrodzenia swoim pracownikom. Sprawiedliwym odniesieniem wynagrodzenia doradcy są wynagrodzenia nauczycieli o podobnym stażu pracy. Wynagrodzenie za przeprowadzenie jednej lekcji przez nauczyciela (w którym mieści się również wynagrodzenie urlopowe, za przerwy świąteczne czy ferie, podatek, ZUS, trzynastka, świadczenie chorobowe) kosztuje podatnika ok. 115zł za jedną godzinę lekcyjną. Do tego dochodzi koszt infrastruktury - lokalu, mediów, sprzątaczki, konserwatora, informatyka, księgowej, dyrektora, pomocy naukowych i materiałów itd. Przekracza to razem znacznie 150zł za jedną godzinę razy 3 godziny wychodzi tyle, że Fundacja byłaby przez osoby niekompetentne negatywnie odbierana i oskarżana, że pobiera za wysokie opłaty.

Dlatego nie przyjmujemy na indywidualne nauczanie Metod Naturalnego Rozpoznawania Płodności par, które ukończyły nauki przedmałżeńskie poza Fundacją.

Preferujemy złoty środek: jeżeli udaje się osiągnąć nawet lepszy poziom motywacji i nauczania w grupie dzięki większej ilości godzin zajęć (7 godzin dydaktycznych zamiast 3 godzin) to po co mamy nadmiarowo obciążać pracowników-doradców. Nauczanie w grupie to też niższe koszty o ok. 66%, czyli niższa opłata pobierana od narzeczonych,  a więc takie nauczanie jest bardziej dostępne dla mniej zamożnej młodzieży.

Pary, które, słysząc dobre opinie o nauczaniu w Fundacji Metod Naturalnego Rozpoznawania Płodności, pragnęłyby się ich nauczyć u nas najpierw zapraszamy do nas na nauki-katechezy przedmałżeńskie.

Wzór zaświadczenia ukończenia kursu użytkownika przeprowadzonego o materiały Ligi Małżeństwo Małżeństwu

                         

                   FUNDACJA PROFILAKTYKI I ODNOWY RODZINY                     

UL. ŻWIRKI I WIGURY 15   21-040 ŚWIDNIK

tel. 507 031 912, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

KRS 0000500337

www.odnowarodzin.org.pl

Świdnik,

dn. ….…….

 

ZAŚWIADCZENIE

o ukończeniu KURSU UŻYTKOWNIKA METOD NATURALNEGO ROZPOZNAWANIA PŁODNOŚCI

     Pan …………………………………………… Pani ………………………………….......... ukończył/a Kurs Użytkownika Metod Naturalnego Planowania Rodziny (treści kursu uwzględniają wymogi 3 spotkań w poradni przedmałżeńskiej) w oparciu materiały szkoleniowe Ligi Małżeństwo Małżeństwu w Fundacji Profilaktyki i Odnowy Rodziny. Kurs obejmował następujące zagadnienia:

  1. Znaczenie metod naturalnego rozpoznawania płodności (NRP) w budowaniu miłości i więzi małżeńskiej. Podstawy biomedyczne NRP. Omówienie wskaźników płodności. Prezentacja karty obserwacji. Reguły wyznaczania końca płodności wg metody objawowej, termicznej i objawowo-termicznej.

................................................................................................... data, podpis

  1. Powtórzenie wyznaczania końca płodności. Reguły wyznaczania początku płodności: Ostatniego Suchego Dnia, Döringa, 5-6 dnia. Karta dla początkujących Reguła Tylko Temperatura. Reguła Popigułkowa. Wyznaczanie najkorzystniejszego czasu na poczęcie dziecka. Przyczyny obniżonej płodności. Planowanie płci dziecka.

................................................................................................... data, podpis

  1. Powrót płodności po porodzie. Karty w sytuacjach nietypowych i szczególnych. Sprawdzenie zeszytu ćwiczeń (kart rozwiązanych w domu). Interpretacja własnych cykli narzeczonej (jeżeli jest taka możliwość). Odpowiedzi na pytania i problemy narzeczonych.

................................................................................................... data, podpis


Niedzielna msza św. o godz. 7.00 lub 13.00 w parafii pw. Św. NMP Matki Kościoła w Świdniku lub w innej parafii. 
 
TERMINY wszystkich kursów można sprawdzić wchodząc w zakładkę WOLNE TERMINY lub okienko SPRAWDŹ NAJBLIŻSZE TERMINY!
 

Zgłoszenia sms przyjmujemy pod tel.kom. 699 933 602 lub 507 031 912 lub e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie: 699 933 603

Opłatę można przelać na konto Fundacji (potwierdzając tym samym obecność na kursie) najpóźniej do wtorku przed wybranym terminem nauk lub uiścić gotówką w pierwszym dniu po zajęciach. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc, pary, które nie dokonują wpłaty na konto prosimy o potwierdzenie udziału w kursie sms lub mailowo w poniedziałek poprzedzający nauki. Potwierdzająca obecność wpłata nie przepada w razie losowych przeszkód przybycia narzeczonych, ale przechodzi na następny możliwy dla pary termin.

DOJAZD - patrz mapka Strona startowa

Od  naszej Fundacji:

PKS, BUSY (przystanek) - 80m 

DWORZEC PKP Świdnik MIASTO - 100m

PORT LOTNICZY w Świdniku - 2000m (dojazd z portu do stacji PKP Świdnik MIASTO szynobusem)

Pary, które przyjeżdżają z daleka i potrzebują noclegu mogą przenocować w jednym z hoteli w Świdniku. Najbliżej położony - 100m od Fundacji - jest Hotel KAPRYS z bezpłatnym parkingiem - tel. do recepcji  81 751 61 15

 

PARKING

Oprócz parkingu przy Fundacji, na którym czasami brakuje miejsc możliwe jest bezpłatne parkowanie 100m od naszych budynków:

1. parking przy ul. Sportowej i na parkingu przy BRICO MARCHE

2. parking przy dworcu PKP Świdnik Miasto, ul. Kolejowa

3. parking przy Hotelu KAPRYS, ul. E. Orzeszkowej 1

 

Przedmałżeńskie katechezy (zajęcia edukacyjno-formacyjne, konferencje - warsztaty) prowadzone z wykorzystaniem metod aktywizujących - PROGRAM NAUK, TEMATY ZAJĘĆ:

1.     Bóg Stwórcą kobiety i mężczyzny. Różnice psychiczne między kobietą i mężczyzną. Brak ich akceptacji jako przyczyna konfliktów małżeńskich. Omówienie dyferencjacji autonomii i skośności małżeńskiej.


2.    Teologia miłości i małżeństwa. Elementy miłości. Co znaczy być dojrzałym do miłości, małżeństwa i rodziny. Jezus Chrystus doskonałym przewodnikiem.


3.    Naturalne rozpoznawanie płodności jako droga miłości i obdarowania się małżonków oraz odpowiedzialności rodzicielskiej. Czystość małżeńska sposobem umacniania miłości oblubieńczej. Antykoncepcja jako zaprzeczenie miłości.


4.    Prawidłowy dialog w małżeństwie i rodzinie  jako warunek dobrych relacji małżeńskich, szczęścia rodzinnego oraz dobrego wychowania dzieci. Ćwiczenie komunikacji interpersonalnej. Sposoby unikania i rozwiązywania konfliktów małżeńskich.


5.    Powołanie do wspólnoty rodzinnej, społecznej, wierzących. Asertywność sposobem zachowania dobrych relacji z ludźmi i obrony rodziny przed osobami chcącymi naruszyć jej jedność, trwałość i zdrowy sposób funkcjonowania.


6.    Zdrowe odżywianie i styl życia podstawą somatycznego zdrowia rodziny. Odżywianie a płodność. Zalety karmienia piersią.


7.    Dzieci i tworzenie środowiska wychowawczego. Zasady życia w rodzinie. Hierarchia wartości w małżeństwie i rodzinie. Postawy rodzicielskie. Sposoby rozwiązywania problemów wychowawczych.


8.    Zagrożenia współczesnej rodziny. Wiara w Boga i przestrzeganie zasad życia chrześcijańskiego ochroną przed zagrożeniami.


9.   Katolicka etyka seksualna. Akt małżeński sposobem okazywania i umacniania miłości małżeńskiej. Problematyka seksualna w małżeństwie.


10.  Przymierze mężczyzny i kobiety. Małżeństwo sakramentem. Liturgia sakramentu małżeństwa. Analiza przysięgi małżeńskiej. Sposoby okazywania miłości.

 

 

Pragniemy jeszcze zamieścić kilka anonimowych opinii o kursach napisanych  przez naszych kursantów:

Podobało mi się życiowe podejście prowadzących do słuchaczy, życiowe przykłady różnych problemów i sposobów ich rozwiązywaniaPoszczególne zajęcia pomogły mi spojrzeć na wiele spraw inaczej niż do tej pory. Mam nadzieję, że to czego się tu dowiedziałem i nauczyłem będzie procentowało w przyszłości i będę umiał to wykorzystać. Dziękuję.

Uważamy, że nauki były bardzo interesujące, prowadzone w sposób bardzo ciekawy, angażujący uczestników, a  informacje podawano w sposób łatwy i przystępny. Cenimy wiedzę, która została przekazana na temat naturalnego planowania rodziny.

Jestem zadowolona z prowadzonych nauk. Szczególnie z części teologicznej, ale podkreślę, że całość dużo mi dała. Nawet się nie spodziewałam.

Jestem bardzo zadowolona  z tego kursu. Wiele się nauczyłam, dowiedziałam i postanowiliśmy razem z narzeczonym większość treści wprowadzić w swoje życie. Dzieci Państwa wcale nam nie przeszkadzały. Wręcz przeciwnie. Wiele przykładów mogliśmy zobaczyć na własne oczy. Atmosfera bardzo sprzyjała otwartości, intymności i szczerości. Komunikacja z prowadzącymi bardzo dobra. Tematy przystępne. Inaczej wyobrażałam sobie te kursy. Myślałam, że wynudzę się i usnę na tych wykładach, ale mile się zaskoczyłam, bo miałam okazję przemyśleć pewne rzeczy i nauczyć się. Super przykłady z życia i metody aktywizujące. Dziękujemy! Na pewno polecimy kurs znajomym.

Moim zdaniem wszystkie zajęcia były pomocne i wiele mnie nauczyły. Najbardziej podobały mi się te na temat naturalnego planowania rodziny i interpretacja fragmentów Pisma Św.. Bardzo ważne były również te z rozwiązywania problemów, szukania kompromisów i jak rozmawiać.

  

Template by JoomlaShine