Fundacja Profilaktyki i Odnowy Rodziny

logo

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8

Motto

Mottem naszej działalności są słowa Jana Pawła II:

papiez
„Trzeba zatem uczynić wszystko, aby udostępnić tę wiedzę ogółowi małżonków, a wcześniej jeszcze osobom młodym, poprzez informację  i wychowanie jasne, stosowne i poważne, przy współudziale par małżeńskich, lekarzy i ekspertów." (Adh. Familiaris consortio 42)


Realizujemy więc pomoc rodzinie w prawidłowym funkcjonowaniu na każdym etapie jej życia.

" Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród"  Sandomierz 12 czerwca 1999 r

Wspierając naszą Fundację wspierasz działania na rzecz odnowy rodzin w Polsce.