×

Błąd

[OSYouTube] Alledia framework not found

Image

Przez ostatnie 40 lat, które upłynęły od ukazania się encykliki Pawła VI Humanae Vitae, postęp medycyny umożliwił udoskonalenie metod rozpoznawania płodności. Mimo to wiedza ta nie jest powszechnie dostępna, a nawet bywa marginalizowana na korzyść środków antykoncepcyjnych. Stąd rodzi się potrzeba promowania nauki Kościoła oraz efektów badań naukowych w dziedzinie naturalnego planowania rodziny. Prezentowana publikacja jest interesującą poznawczo odpowiedzią ekspertów wybranych dyscyplin naukowych na takie zapotrzebowanie. Zebrane w książce artykuły zostały uporządkowane w moduły: naturalne planowanie rodziny w perspektywie teologicznej i nauk normatywnych, naturalne planowanie rodziny w perspektywie nauk biomedycznych, naturalne planowanie rodziny w perspektywie nauk społecznych oraz naturalne planowanie rodziny – poradnictwo i technologie wspomagające. Dzięki temu przedstawione studium uzyskało czytelną, logiczną i wyczerpującą strukturę. Interdyscyplinarne napięcie istniejące między opracowaniami na tyle skutecznie zastało związane jednym przedmiotem badawczym, że dyscypliny te wchodzą ze sobą w  dialog, wzajemnie się przenikają i uzupełniają. Lektura książki przyniesie niewątpliwą korzyść pedagogiczną i poznawczą Czytelnikom zainteresowanym omawianą problematyką zarówno ze względów zawodowych, jak i osobistych.

Red. Ks. Włodzimierz Wieczorek, Ewelina Flader, Renata Krupa, Joanna Płońska, Agnieszka Zaremba

Instytut Nauk o Rodzinie KUL

Rok wydania: 2008

Format: 180 x 240

Ilość stron: 493

Oprawa: miękka

Cena: 35 zł

Template by JoomlaShine